Ponowne narodziny

Głód duszy ujmuje przez pragnienie świętą, niebiańską istotę jako niebiańską realność, którą Ojciec wypełnia w każdym miejscu wszechświata, wszystkiemu będąc bliski, bo
udziela się przez wszystko tej wyblakłej cielesności. I poprzez to wyblakłe naczynie powstaje niebiańskie ciało w mocy Bożej w słodkim Imieniu Jezus.
6
I to samo obudzone, niebiańskie, duchowe ciało jest ogniwem Chrystusowym i świątynią Ducha Świętego, rzeczywistym mieszkaniem Świętej Trójcy, jak obiecał Chrystus, mówiąc:
"Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim" (2 Kor 6, 16).
Ta sama esencja tego samego życia spożywa ciało Chrystusa i pije jego krew, gdyż Duch Chrystusa, jako Słowo, które stało się widzialne w naszym wyblakłym człowieczeństwie
poprzez zewnętrznych ludzi, staje się zasadą tego świata, która spożywa jego świętą istotę w swojej ognistej naturze. Każdy duch pożywa z jego miłości.
7
A zatem kiedy dusza spożywa z tego słodkiego, świętego i niebiańskiego pokarmu, wówczas rozpłomienia się w imieniu Jezus, będąc tym samym w stanie wielkiej miłości.
Z tego powodu jej ogień-przerażenie staje się wielkim triumfem i wschodzi dla niej prawdziwe słońce, w którym jedna wola rodzi drugą.
I tutaj jest uczta Baranka, którego szczerze pragniemy. Oby zechciał doznać tego kiedyś żądny zaszczytów oraz nieokrzesany chrześcijanin i z poziomu historii wejść w istotę.
8
Jednakże dusza nie dostaje perły mocy świętej w czasie tego żywota, ponieważ posiada jeszcze zewnętrzną, zwierzęcą właściwość ciała.
Moc Chrystusa, którą zaślubia na uczcie Baranka, wtapia się w obraz nieba, niby w istotę niebiańskiego człowieka, który jest świątynią Chrystusa, a nie w oddech-ogień
duszy,
który tkwi nadal mocno związany przez ten czas cały w zewnętrznej rzeczywistości.
Z powodu związku pychy z oddechem-powietrzem znajduje się ona ustawicznie w wielkim niebezpieczeństwie.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Szamba betonowe Lesko
    przegrywanie kaset vhs warszawa
    przegrywanie taśm szpulowych w polsce
    przegrywanie kaset vhs
    Barth

Menu:

Reklama: