Ponowne narodziny

Jeśli jednak zapali się w jednym elemencie, zniszczy całego człowieka; albowiem gniew w syderalnych duchach z żółci pochodzi.
To znaczy, gdy żółć się podnosi i do serca bieży, to zapala element ognia, a ogień zapala syderalne duchy, które we krwi w żyłach, w elemencie wody panują.
Wtedy całe ciało drży z gniewu i od trującej żółci. Takie samo źródło ma radość, i jest ona z tej samej substancji, co gniew.
To znaczy, gdy żółć zapala się w jakości kochającej bądź słodkiej, w tym, co człowiekowi jest miłe, wtedy drży całe ciało z radości; zapalają się w nim niekiedy także
syderalne duchy, gdy żółć podniesie się zbyt wysoko i zapali się w słodkiej jakości.
W Bogu natomiast nie ma takiej substancji; Bóg bowiem nie ma ani ciała ani krwi, jeno jest duchem, w którym są wszystkie siły.
Odmawiając "Ojcze nasz", modlimy się przecież: "Albowiem twoje Jest Królestwo i moc. i chwała..." Izajasz natomiast pisze: "...
i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju".
Jakość gorzka jest także w Bogu, ale nie w taki sposób jak żółć w człowieku, lecz jest ona wiecznie trwającą siłą, wzniosłym, tryumfującym źródłem radości.
I chociaż w Drugiej i Piątej Księdze Mojżeszowej zapisano: "Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym...
", to przecież słowa te nie oznaczają gniewu Boga w nim samym, ani wzniecania płomienia gniewu w Trójcy Świętej.
Nie, to być nie może, albowiem Jest napisane: Tych, co mnie nienawidzą, dosięgnie w tym samym stworzeniu ogień gniewu.
Gdyby Bóg miał rozgniewać się w sobie samym, to spłonęłaby cała natura, co nastąpi w dniu Sądu Ostatecznego w naturze, a nie w Bogu; z Boga natomiast zapłonie triumfująca
radość, jak było i będzie po wsze czasy.
Tymczasem podniosła, tryskająca i tryumfująca w Bogu radość sprawia tryumf i ruch nieba, które porusza gwiazdy i elementy, a gwiazdy i żywioły wprawiają w ruch stworzenia
elementowe.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Betónové žumpy Rimavská Sobota
    Szamba betonowe Lesko
    przegrywanie taśm szpulowych w polsce
    przegrywanie kaset vhs
    Barth

Menu:

Reklama: