Ponowne narodziny


14
Lecz święty ma swój kościół w sobie, jak i we wszystkich miejscach, wtedy gdy patrzy, gdy chodzi, gdy leży czy siedzi, zawsze jest ze swoim kościołem.
Tak więc to on jest prawdziwym kościołem chrześcijańskim, w świątyni Chrystusa. Duch Święty wygłasza mu kazania ze wszystkich stworzeń.
Poznał wszystko, gdyż oglądał wygłaszającego kazania Boga.
15
Tu powie szyderca, że pogardzam kamiennym kościołem, gdzie zbiera się gmina.
Tedy odpowiadam "nie", lecz wskazuję na szyderczą nierządnicę babilońską, która z tym kamiennym kościołem uprawia wyłącznie nierząd. Co to ma wspólnego z chrześcijaństwem?
16
Prawdziwy chrześcijanin przynosi z sobą swój święty kościół do wspólnoty. Jego serce jest prawdziwym kościołem, gdzie powinno pielęgnować się służbę Bożą.
Gdybym tysiąc lat chodził do kościoła, i również każdego tygodnia przystępował do sakramentu i dawał sobie od razu odpuszczać wszystkie grzechy, a nie
miał w sobie Chrystusa,
to wszystko byłoby fałszem i zbędną tandetą, dekoracją w Babilonii, a nie odpuszczeniem grzechów.
17
Święty tworzy święte dzieła, czerpiąc boską moc dla swego umysłu.
Dzieło to nie jest pojednaniem, lecz budowlą, którą wznosi w swojej istocie prawdziwy duch.
To jest jego mieszkanie, tak jak mieszkaniem fałszywego chrześcijanina są brednie; tam to wówczas pełna złudzeń udaje się jego dusza.
Zewnętrzny słuch kieruje się na zewnątrz i działa na zewnątrz, a wewnętrzny słuch do wewnątrz i działa w środku.
18
Zmyślaj, szydź, krzycz, śpiewaj, wygłaszaj kazania, nauczaj jak chcesz.
Jeśli nie jesteś otwarty na wewnętrznego nauczyciela i słuchacza, wtedy wszystko jest Babilonią, fantazją i atrapą, gdyż zewnętrzny duch świata stwarza model albo dekorację
podług wnętrza. I wraz z tym błyszczy on, jak gdyby miał świętą służbę Bożą.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. https://myszyniec.zbiorniki-na-szambo.pl
    przegrywanie taśm szpulowych w polsce

Menu:

Reklama: