Ponowne narodziny

Cóż to za pomoc dla duszy, że pociesza się ona mniemaniem, iż jest dziecięciem Chrystusa, jego cierpieniem i śmiercią, a sama sobą pomiata, że również nie może wejść w
dziecięce narodziny, gdyż ona nie zrodzi się jako prawdziwe dziecko z Ducha Chrystusa, z jego cierpienia, śmierci i zmartwychwstania.
Przyłączenie się i powołanie na zasługi Chrystusa wtedy, kiedy prawdziwie nie jest się zrodzonym w Duchu jest obrzydliwością oraz obłudą i niech w końcu zrozumieją to ci,
którzy naprawdę chcą się zmienić. Co do tego nie można mleć żadnych wątpliwości.
10
Ta pociecha należy do skruszonego grzesznika, który znajduje się w konflikcie z grzechem i Gniewem Bożym.
Kiedy przychodzą pokusy, wówczas szatan dokucza tej duszy, ponieważ dusza, która chce być strzeżona powinna owinąć się w cierpienie i śmierć Chrystusa i wszystkie jego zasługi.
11
Jedynie Chrystusa dotknęła łaska, tak że nie wysłużył on sobie tego jako zasługi, za którą spodziewałby się zapłaty, albowiem to on podarował nam możliwość bycia
dziećmi za to, co uczynił dla nas na ziemi, a zatem przyjął nas jak swe dzieci. On jest otwartą bramą i poprzez śmierć musimy w nią wstąpić.
On nie przyjmuje wynaturzonych stworzeń do swojej owczarni, lecz jedynie tych, którzy powracają i stają się jako dzieci.
12
Te dzieci, które przychodzą do niego, są jego zapłatą, którą nam zaskarbił. Bo zaiste powiedział też:
"...
twoimi byli i mnie ich dałeś, i strzegli słowa twojego" (J 17, 6).
Naprawdę więc nikomu nie będzie dane życie Chrystusa, jeśli wpierw człowiek nie przyjdzie w Duchu Chrystusa w swoim człowieczeństwie, cierpieniu i zasłudze, jeśli idąc drogą
łaski nie zrodzi się jako prawdziwe dziecko łaski.
Musimy zrodzić się z jego łaski i zasługę Chrystusa przyodziać w swoje cierpienie i śmierć, a nie pozostawać jedynie przy tym, co jest na zewnątrz.
Byłoby to obłudą, gdyż nie można pozostać z tą nadzieją, stojącą w sprzeczności z nieprawym dzieckiem - esencją wrogą pojedynczemu człowiekowi.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. przegrywanie taśm szpulowych w polsce

Menu:

Reklama: