Ponowne narodziny

19
Tego rodzaju zachowanie występuje u wielu i często dzieje się tak, iż psuje się drzewo perłowe w ogrodzie Chrystusowym, o czym Pismo bez ogródek mówi: "Jest bowiem rzeczą
niemożliwą, żeby tych - którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stall się uczestnikami Ducha Świętego, i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre, oraz
cudownych mocy wieku przyszłego - gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieść do pokuty, ponieważ oni sarni ponownie ukrzyżują Syna Bożego i wystawią go na urągowisko" (Hbr 6,
4-6).
20
A pomimo tego brama łaski jest ciągle otwarta.
Powstrzymuje ona jednak pozorne światło zewnętrznego rozumu-duszy tych, którzy myślą, że mają perłę, a żyją przecież tylko dla pychy tego świata i tańczą szatanowi wedle
jego upodobania.
ROZDZIAł PIąTY
Nadszedł już odpowiedni moment, by rozważyć, czym jest bycie chrześcijaninem, dlaczego ktoś nazywa się chrześcijaninem i rozważyć także, czy jest on w ogóle
kimś, gdy sam stara się poznawać i rozumieć, że jest grzesznikiem i że Chrystus zmazał na krzyżu jego grzechy i przelał za niego swoją krew.
Samo rozważanie nie zrobi z niego chrześcijanina. Dziedzictwo przypada jedynie dzieciom. Służąca w domu wie wprawdzie, co lubi pani, to jednak nie czyni z niej dziedziczki.
Szatan również wie, że istnieje Bóg, lecz ta wiedza nie uczyni z niego anioła. Dopiero wtedy, gdy służąca poślubia syna pani, może otrzymać udział w majątku swojej pani.
2
Więc również i to w naszym chrześcijaństwie trzeba zrozumieć: Dzieci historii nie są dziedzicami dóbr Chrystusowych, lecz tylko dzieci ślubne, które na nowo zrodzą się z
Ducha Chrystusa.
Ponieważ Bóg powiedział do Abrahama: "Wypędź niewolnicę i syna jej; nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej" (Ga 4, 30), albowiem był szydercą i wyłącznie
synem dziejów religii i ducha Abrahama. I dopóki był takim, nie obejmowało go prawdziwe dziedzictwo Abrahama. Dlatego kazał go wyrzucić Bóg z dóbr swoich.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. https://myszyniec.zbiorniki-na-szambo.pl
    przegrywanie taśm szpulowych w polsce
    przegrywanie kaset vhs

Menu:

Reklama: