Ponowne narodziny

Widziała zwierzęce organy rozrodcze i cuchnące trzewia, w które pożądanie cielesne wsysało pychę.
Tym zawstydzili się, chowając się przed Bogiem za drzewami w ogrodzie Edenu, a Ich ciała dotknęło zarówno gorąco, jak i chłód.
2
Zadrżało wówczas niebo w człowieku z powodu okrucieństwa, podobnie jak ziemia zadrżała w Gniewie, gdy ta obrzydliwość została zniszczona na Krzyżu najcichszą Miłością
Boga; bowiem Gniew zadrżał z powodu tej wielkiej Bożej Miłości.
3
Z powodu próżności obudzonej w człowieku, przeklął Bóg tę ziemie, na której nie przejawiał się już święty żywioł przez zewnętrzny owoc i nie rodził rajskich owoców,
gdyż nie było żadnego stworzenia, które potrafiłoby je spożywać. Człowiek nie był już tego godzien.
Bóg nie chciał szlachetnych pereł rzucać przed zwierzęta, ponieważ już wtedy nieboski człowiek nie był niczym innym jak brutalnym, rozjuszonym zwierzęciem, mimo iż brał swój
początek ze szlachetnych esencji, teraz jednak stały się one całkowicie zatrute i obrzydliwe w obliczu Boga.
4
Gdy zatem Bóg zobaczył, że jego piękny obraz został zniszczony, otworzył się przed nimi i powodowany litością dał im siebie na wieczną własność, gdyż poprzez swą
wielką miłość chciał w przybranej ludzkości zniszczyć właściwość węża siłą miłości, czyli pokonać pychę w Gniewie Bożym.
Tym było podeptanie głowy węża, gdyż chciał zniweczyć mroczną śmierć, a Gniew przezwyciężyć wielką Miłością.
I ustanowił przymierze dla przyszłej ludzkości w świetle życia, na to przymierze zaś zostały przygotowane żydowskie ofiary, gdyż Bóg oddał się wraz ze swoją miłością.
Bowiem wiara Żydów weszła w ofiarę, a boska wyobraźnia wstąpiła w to przymierze. Ofiara ta była w swej Istocie formą przyniesienia z powrotem tego, co utracił Adam.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Barth

Menu:

Reklama: