Ponowne narodziny

Cierpiąc traci swą władzę, bowiem kiedy światło objawia się w ciemności, wówczas ciemność traci swą Intensywność i nie jest rozpoznawalna.
I odwrotnie: kiedy ciemność zalewa światło i nabiera mocy, wtedy słabnie światło wraz z jego siłą.
17
Podobne zjawisko należy rozważyć w człowieku.
Wieczna ciemność w duszy jest piekłem, niczym udręka i przerażenie, którą nazywa się Gniewem Bożym, a wieczne światło w duszy jest królestwem niebieskim, gdyż przemienia w
radość ogniste, mroczne przerażenie.
18
Bowiem jak natura przerażenia w ciemności jest przyczyną smutku, tak w świetle jest powodem znacznej i ruchliwej radości.
Bo udręka w świetle i udręka w ciemności jest jedną udręką, jedną naturą, podobnie jak ogień i światło, niezależnie od ogromnego wewnętrznego zróżnicowania.
Jedno mieszka w drugim i rodzi to drugie, a przecież nie jest tym drugim.
Ogień jest bolesny i pożerający, a światło jest dające, przyjazne, potężne, jest źródłem dobra i miłej rozkoszy.
19
Musimy też zastanowić się nad człowiekiem, który mieszka i żyje w trzech światach.
Pierwszy jest światem nieskończonej ciemności, będącej centrum wiecznej natury, która rodzi ogień, udrękę i przerażenie.
Drugi jest światem nieustającej jasności, która rodzi wieczną radość i jest boskim mieszkaniem, gdzie przebywa Duch Boży.
Z niego to Duch Chrystusa przyjmuje postać człowieka i przepędza ciemności, dlatego Duch Boży musi być w tym świecie przyczyną radości występującej w Duchu Chrystusowym.
Trzeci świat jest zewnętrzny, przejawiający się w czterech żywiołach i w widzialnych ciałach niebieskich, mimo że każdy żywioł ma w sobie ciało niebieskie odpowiednie dla jego
właściwości, z której powstaje żądza i właściwość odpowiadająca myśli.
20
Zrozumcie zatem.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. przegrywanie taśm szpulowych w polsce

Menu:

Reklama: