Ponowne narodziny


4
A zatem duch woli jest niekończącym się poznaniem bezprzyczynowości, a życie pragnienia wieczną Istotą woli.
ROZDZIAł CZWARTY
Tak więc pragnienie jest pożądaniem, a to samo pożądanie jest życiem, tedy to samo pożądające życie w pragnieniu wychodzi z siebie i zawsze jest brzemiennym
pragnieniem.
2
A to pragnienie jest naładowanym przyciąganiem, mimo że nie ma niczego oprócz siebie samego, będąc wiecznością bez przyczyny, zatem przywiera magicznie do wszystkiego poprzez
swoje pożądanie.
3
Bowiem wola bierze to, czego nie ma; jest panią i właścicielką, pozbawioną swej własnej istoty, a mimo to panuje.
A istota woli (życie pragnienia) czyni ją pożądającą. A zatem w sobie staje się pożądającą, ponieważ jest magiczna i brzemienna samą sobą niczym duch bez Istoty.
Gdyż w stanie pierwotnym jest tylko duch.
Czyli w swoim wyobrażeniu działa tylko duch i staje się duchem brzemiennym, jako wieczna mądrość bezprzyczynowości we wszechwładzy życia, bez Istoty.
4
A skoro wtedy staje się brzemienny, następują narodziny, jak i zamieszkanie w sobie samym.
Bowiem esencja innego życia nie może objąć tej brzemienności i być jego schronieniem, jako Syn w wieczystym duchu.
5
A ponieważ ta brzemienność nie ma własnej istoty, jest głosem albo dźwiękiem, niczym Słowo ducha, i pozostaje w stanie pierwotnym ducha, gdyż poza nim nie posiada żadnej
siedziby.
6
Wola jest również w tym Słowie, które chce wniknąć do istoty. Tak więc sama wola jest życiem w stanie pierwotnym woli.
Wychodzi ona z tej brzemienności niby z ust woli w życie magii jak w naturę i otwiera życie w stanie pierwotnym Magii, tak że pojawia się misterium.
Rozum twórczy znajduje się wewnątrz i dlatego otrzymuje ducha esencji, ponieważ każda esencja jest arcanum albo misterium całej istoty.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Szamba betonowe Lesko

Menu:

Reklama: